D  L  A    W  S  Z  Y  S  T  K  I  C  H

 

 

PSM Wadowice - Sala Kameralna 27 marca 2015 godz. 16. 00

P r z e s ł u c h a n i a   k o n k u r s o w e   s ą   o t w a r t e   d l a   P u b l i c z n o ś c i

Konkurs adresowany jest do uczniów uczęszczających na fortepian dodatkowy

Serdecznie zapraszamy !

 

 

19 marca (czwartek) godz. 19.00- Sala Koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Wadowicach. Bilety 15 zł, uczniowskie 10 zł w sekretariacie szkoły lub w dniu koncertu.

 

 

 

 

Zapraszamy na warsztaty z zespołem The ThreeX, które odbędą się w dniu

13 lutego w godzinach 13.30 - 16.30

 

 

 
9 luty 2015, sala koncertowa PSM I i II st.
Grupa I -godz.16.30
Grupa II - godz.17.30
Grupa III - godz.18.45
Koncert Laureatów odbędzie się 10 lutego 2015 o godz. 18.00
 
 

 

W związku z dużym zainteresowaniem koncertem The ThreeX oraz brakiem biletów na koncert 13.02.2015r. informujemy, że dodatkowy koncert odbędzie sie 12 lutego (czwartek) o godz. 18.00 Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Wadowicach. Bilety w cenie 30 PLN do nabycia w sekretariacie Szkoły 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy na Koncert Świąteczno-Noworoczny w wykonaniu orkiestry i chóru PSM w Wadowicach, który odbędzie się dnia 9 stycznia o godz. 17.30 w sali koncertowej.