Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Wadowicach ogłasza nabór uczniów na rok szkolny 2019/2020

 

PSM I stopnia

Zapraszamy kandydatów w wieku 6 do 15 lat (cykl sześcioletni – uczniowie w wieku 6-9 lat, cykl czteroletni – uczniowie w wieku 10-15 lat)
Egzamin wstępny dla kandydatów chętnych do podjęcia nauki w szkole I stopnia w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się w dniu  od 13 maja 2019 r. (poniedziałek) – badanie predyspozycji przed komisją oraz 14 i 15 maja (Test Gordona) w siedzibie szkoły przy ul. Legionów 11
 
Zasady rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Papieża Jana Pawła II na rok szkolny 2019/2020

Informacje ogólne

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Wadowicach przyjmuje do  kształcenia muzycznego dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat. Zajęcia odbywają się  od poniedziałku do piątku w godzinach  popołudniowych, a w soboty również od rana. Nauka w szkole trwa 6 lat w cyklu 6-letnim lub 4 lata w cyklu 4 letnim
O przyjęcie do klasy pierwszej cyklu sześcioletniego mogą ubiegać się kandydaci w wieku od 6 do 9 lat.
O przyjęcie do klasy pierwszej cyklu czteroletniego mogą ubiegać się kandydaci w wieku od 10 do 15 lat
W szkole odbywają się lekcje gry na następujących instrumentach:

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH
•    Skrzypce
•    Altówka
•    Wiolonczela
•    Kontrabas
•    Gitara

SEKCJA INSTRUMENTÓW DĘTYCH, PERKUSJI I AKORDEONU
•    Flet
•    Klarnet
•    Obój
•    Fagot
•    Trąbka
•    Eufonium
•    Waltornia
•    Puzon
•    Tuba
•    Perkusja
•    Akordeon

SEKCJA INSTRUMENTÓW KLAWISZOWYCH
•    Fortepian

Podanie należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 6 maja 2019r.   Podanie o przyjęcie do PSM I stopnia

1.    Do podania należy bezwzględnie dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia na instrumencie. Druk podania z kwestionariuszem osobowym jest dostępny na stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły.
2.    Kwalifikacja  kandydatów odbywa się na podstawie badania predyspozycji muzycznych. Badanie predyspozycji odbywa się indywidualnie i jest oceniane przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Szkoły. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne.
3.    Kandydat ma za zadanie wykazać się predyspozycjami w zakresie:
- umiejętności zaśpiewania przygotowanej przez siebie piosenki
- słuchu muzycznego,
- harmonicznego,
- pamięci muzycznej,
- poczucia rytmu.
- warunków manualno-psychofizycznych do nauki gry na wybranym bądź proponowanym instrumencie
- zdolności koncentracji oraz reagowania na polecenia przeprowadzającego badanie predyspozycji muzycznych.
4.    Kandydaci oceniani są przez Komisję wg skali ocen 0 – 30 pkt. O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata w miarę posiadanych przez szkołę miejsc.
5.    Dla uczniów którzy nie ukończyli 10 roku życia obowiązkowy jest Test Gordona, który jest składową oceny badania przydatności.

 

 PSM II stopnia

Egzaminy wstępne w dniach 15-18 maja – podania należy złożyć do dnia 26.04.2019  Podanie o przyjęcie do PSM II stopnia

 Wymagania egzaminacyjne do PSM II st.
Egzamin praktyczny (instrument główny) z przygotowanych utworów:

- dla kandydatów na fortepian - gama, utwór techniczny, utwór polifoniczny, sonatina/sonata, utwór dowolny (program wykonany z pamięci)

- dla kandydatów na skrzypce i wiolonczelę - gama, etiuda, dwie części sonaty lub część koncertu, utwór dowolny

- dla kandydatów na pozostałe instrumenty gama, utwór techniczny, utwór dowolny

- dla kandydatów na wydział wokalny - zaśpiewanie dwóch pieśni lub piosenek, recytacja przygotowanego wiersza

 

Zakres materiału egzaminu wstępnego (teoretycznego) do PSM II st.

Uwaga: Konsultacje dla kandydatów odbędą się w terminach:26.04 (piątek) w godz.13.30-15.30 oraz 4 maja (sobota) w godz. 13.45-15.30 – w sali nr 19 na II piętrze 

 wydział instrumentalny

Kształcenie słuchu i wiedza o muzyce:

- rozpoznawanie, budowanie i śpiewanie interwałów prostych, trójdźwięków (dur i moll w przewrotach, zmn w postaci zasadniczej, zw)

- rozpoznawanie, budowanie, śpiewanie i rozwiązywanie D7 we wszystkich przewrotach - określanie ilości znaków przykluczowych w tonacjach do 5 znaków

- budowanie i śpiewanie gam durowych (naturalnej) i molowych (z odmianami) - budowanie i śpiewanie triady harmonicznej w podanej tonacji

- realizacja podanego przebiegu rytmicznego - czytanie głosem krótkich, 1 - głosowych melodii tonalnych

- powtórzenie głosem zagranego poprzednika i dośpiewanie następnika oraz ogólne wiadomości na podane tematy: - elementy dzieła muzycznego (faktura, harmonia, melodyka, rytmika, dynamika, agogika, artykulacja)

- polskie tańce narodowe (mazur, oberek, kujawiak, krakowiak i polonez) - życie i twórczość polskich kompozytorów: Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki     i Karola Szymanowskiego - podział historii muzyki na epoki, kompozytorzy reprezentujący daną epokę

 wydział wokalny

- egzamin polega na badaniu predyspozycji słuchowych, podobnie jak dla kandydatów do szkoły I stopnia