ul. Legionów Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Wadowicach obchodziła w roku 2004 jubileusz XXX- lecia samodzielnego istnienia. Historia jej powstania sięga roku 1969, gdy w ówczesnym Powiatowym Domu Kultury powstało Społeczne Ognisko Muzyczne. W roku 1971 Ognisko zostało przekształcone w filię Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Oświęcimiu. Na początku jej dyrektorem była Irena Kluczkiewicz, a w roku 1972 został nim Mieczysław Fryc. Pierwszymi nauczycielami byli : Irena Kluczkiewicz, Laureata Kolańska, Tadeusz Jurka i Janina Pysz- Gwardecka.

Przełomowym wydarzeniem w historii szkoły było uzyskanie stałej siedziby, dzięki ofiarności zasłużonych wadowickich nauczycielek- Janiny i Zofii Usiekniewicz oraz ich brata Józefa. W dniu 11 III 1973 r. przekazali oni budynek przy ul. Dzierżyńskiego 11 (dziś ulica Legionów) z przeznaczeniem dla szkoły muzycznej. Na pamiątkę tego wydarzenia wmurowano w korytarzu szkoły tablicę z napisem „Dar rodziny Janiny, Zofii i Józefa Usiekniewiczów, 1973”. Nadmienić trzeba, że ojcem Darczyńców był również zasłużony dla Wadowic Kazimierz Usiekniewicz, członek- założyciel i działacz Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Wadowicach, od roku 1890 jego długoletni naczelnik, inicjator budowy gmachu „Sokoła” (dziś: Wadowickie Centrum Kultury), w latach 1890-1921 nauczyciel gimnastyki w Gimnazjum.

O uroczystości tak wówczas pisała Gazeta Krakowska piórem Katarzyny Banachowskiej: „Pod domem przy ul. Dzierżyńskiego zgromadzili się mieszkańcy, nadeszli przedstawiciele władz miasta. Wzruszona pani Zofia Usiekniewicz przecięła biało-czerwoną wstążkę. Państwowa Szkoła Muzyczna w Wadowicach została otwarta. A zaczęło się 15 lat temu, bo entuzjastów muzyki i nauki muzykowania nigdy w tym mieście nie brakowało. Zbyt mocno jednak tkwiły jeszcze wtedy w tradycji wadowickiej prywatne lekcje fortepianu u pani Zagórskiej, u pani Olbrycht. Musiało minąć 11 lat, zanim Społeczne Ognisko Muzyczne i młodsza od niego o 2 lata filia Szkoły Muzycznej w Oświęcimiu mogły w wadowickim PDK poprowadzić konsekwentną, nieprzerwalną działalność. I tak przed powstaniem prawdziwej szkoły, PDK przez 4 lata utrzymywał bezinteresownie instytucje, które były jej zaczątkiem. Liczba uczniów jednak wzrastała, a wraz z nią trudności z wyznaczeniem dla nich odpowiedniego pomieszczenia. Kiedy więc rodzina Usiekniewiczów postanowiła przekazać swój dom miastu, postanowienie zapadło bardzo szybko- to właśnie będzie Szkoła Muzyczna. Pod wmurowaną tablicą: >Dar Janiny, Zofii i Józefa Usiekniewiczów, 1973< telewizja krakowska filmuje drobne postacie Janiny i Zofii. W tym czasie widzowie i goście powoli, spacerkiem przechodzą już do Domu Kultury, gdzie Capella Cracoviensis (…) będzie grać Vivaldiego i Janiewicza. I nie ma w całej uroczystości nic z oficjałki, jest atmosfera niekłamanej radości z udanego przedsięwzięcia.

Mówi dyrektor wadowickiej Szkoły Muzycznej, Mieczysław Fryc: „Przyjechałem tu, bo zwabiły mnie góry, cudowne powietrze i … Skawa. Ale ja chciałem nie o sobie, tylko o tych, którzy w czasie remontu bezinteresownie nam pomagali. Wystarczył telefon- potrzebujemy karniszy, potrzebujemy tablic, a były natychmiast. I ”. Uroczystość trwa. Wiadomo już, że dla szkoły został przekazany koncertowy fortepian niedawno zmarłej nauczycielki muzyki p. Janiny Zagórskiej.
PSM Wadowice
Na obliczu, niestrudzonego entuzjasty muzykowania, przewodniczącego, który 4 lata temu zatwierdził istnienie w Wadowicach Społecznego Ogniska Muzycznego, teraz snuje projekty utworzenia Ognisk w każdej gminie-dziekana Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie doc. dr Antoniego Mroczka- radość i wielkie zadowolenie. Bo pierwsza część wadowickiego koncertu na Szkołę Muzyczną i ludzi dobrej woli została zakończona”.

Dzięki uzyskaniu własnej siedziby szkoła przekształciła się Zarządzeniem nr 56 z dnia 17 sierpnia 1974 r. Ministerstwa Kultury i Sztuki podpisanym przez ówczesnego wiceministra Władysława Loranca, z filialnej w samodzielną już placówkę. Jej powstanie miało ogromne znaczenie dla Wadowic i okolicznych miejscowości. Pozwalało rozwijać swoje zdolności utalentowanym dzieciom i młodzieży. Ilość chętnych do nauki zawsze przekraczała możliwości szkoły, stąd kontynuowano działalność Społecznego Ogniska Muzycznego, które istnieje już od 34 lat. Filie Ogniska działały także w Kalwarii Zebrzydowskiej, Lanckoronie, Wieprzu, Brzeźnicy i Makowie Podhalańskim, pozwalając wyszukiwać młode talenty.

Na początku działalności szkoły prowadzono naukę w klasach: fortepianu, skrzypiec, akordeonu, klarnetu i trąbki. Od roku 1976 istnieje klasa wiolonczeli, od 1995 klasa fagotu, a od 2003 klasa fletu poprzecznego.

 

ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA

 

 

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Szkoła prowadzi kształcenie wyłącznie muzyczne na wydziale instrumentalnym 6 - letnim.

 

Ukończenie szkoły II stopnia daje przygotowanie muzyczne do wykonywania zawodu muzyka instrumentalisty lub przystąpienia do egzaminów wstępnych na Akademię Muzyczną i podjęcia studiów muzycznych (konieczność posiadania świadectwa maturalnego uzyskanego w szkole ogólnokształcącej.

 

2. Do szkoły przyjmowani są kandydaci, którzy ukończyli 10 lat i nie przekroczyli 21 roku życia w specjalnościach: fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, flet, klarnet, fagot, trąbka, puzon i akordeon.

 

3. Kwalifikacja do szkoły II stopnia następuje na podstawie egzaminu wstępnego, który ma charakter konkursowy - przyjęte zostają osoby z najwyższą punktacją.

 

4. Egzamin praktyczny (instrument główny) z przygotowanych utworów

 

- dla kandydatów na fortepian - gama, utwór techniczny, utwór polifoniczny, sonatina/sonata, utwór dowolny

- dla kandydatów na skrzypce i wiolonczelę - gama, etiuda, dwie części sonaty lub część koncertu, utwór dowolny

- dla kandydatów na pozostałe instrumenty gama, utwór techniczny, utwór dowolny

 

5. Egzamin pisemny z kształcenia słuchu i zasad muzyki (zagadnienia podstawy programowej szkoły I stopnia przedmiotu "Kształcenie słuchu")

 

6. Egzamin ustny z wiadomości o muzyce (zagadnienia podstawy programowej szkoły I stopnia przedmiotu „Audycje muzyczne")

 

KONIECZNE PRZYSTĄPIENIE DO WSZYSTKICH CZĘŚCI EGZAMINU!

 

II. ZAJĘCIA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE:

 

1. Instrument główny:

- 2 x w tygodniu po 45 minut ( w klasie dyplomowej 3x45min.)

 

2. Instrument dodatkowy- fortepian (dla wszystkich uczniów za wyjątkiem pianistów)

- 1 x w tygodniu 30 minut ( dla instrumentalistów od II klasy )

- 2 x w tygodniu po 45 minut w kl. I i II

 

3. Zajęcia zbiorowe:

 

a) w klasie I - II

 

-Kształcenie słuchu 2 x w tygodniu po 45 minut

-Literatura muzyczna 2 x w tygodniu po 45 minut

-Zasady muzyki 1 x w tygodniu 45 minut

 

b) w klasie III - IV

 

-Kształcenie słuchu 2 x w tygodniu po 45 minut

-Harmonia 2 x w tygodniu po 45 minut

-Historia muzyki 2 x w tygodniu po 45 minut

 

c) w klasie V i VI

 

-Kształcenie słuchu 2 x w tygodniu po 45 minut

-Formy muzyczne 2 x w tygodniu po 45 minut

-Historia muzyki 2 x w tygodniu (w kl. VI) i 3 x w tygodniu (w kl. V po 45 minut

-Harmonia 2 x w tygodniu po 45 minut ( w kl.V)

 

Poza wymienionymi zajęciami uczniów obowiązuje kształcenie w zespołach typu chór, orkiestra, zespoły kameralne.

 

Podanie o przyjęcie do Szkoły można ściągnąć w zakładce: aktualności - rekrutacja PSM.

Do podania należy załączyć: życiorys, kserokopię arkusza ostatniego świadectwa szkoły I st., kserokopię arkusza ocen szkoły I st., opinię ze szkoły I st., zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w danej specjalności, 2 podpisane fotografie.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Szkoły.

Podkategorie