DYREKTOR  
mgr Jan Kamiński klasa fagotu
NAUCZYCIELE  
dr Agata Adamczyk klasa fortepianu, akompaniament
mgr Tomasz Adamczyk klasa trąbki i eufonium
mgr Dominika Adamek przedmioty teoretyczne
mgr Emilia Bernacka - Głowala klasa fortepianu, akompaniament
mgr Marta Bielawska - Świgoń klasa skrzypiec
mgr Kinga Bocheńska - Szostak klasa skrzypiec
mgr Grażyna Budnicka klasa fortepianu, akompaniament
mgr Adrianna Bujak-Cyran klasa śpiewu solowego
mgr Sebastian Caputa klasa perkusji
mgr Magdalena Chmielowska - Malec przedmioty teoretyczne, fortepian dodatkowy, akompaniament
mgr Janusz Cholewka klasa trąbki
mgr Sandra Delong-Kiełbińska akompaniament
mgr Ewelina Dereń-Rogóż klasa fortepianu, akompaniament
Jadwiga Frankiewicz klasa skrzypiec
mgr Marcin Gajewski klasa waltorni
mgr Elżbieta Gromada klasa altówki
dr Renata Guzik klasa fletu
mgr Paweł Iwan klasa akordeonu
mgr Alicja Jakubiak fortepian dodatkowy, chór
mgr Magdalena Janicka akompaniament
mgr Elżbieta Jopek klasa wiolonczeli
mgr Piotr Kiełbiński orkiestra, przedmioty teoretyczne
mgr Krystyna Kleśny klasa skrzypiec
mgr Marta Klimczyk fortepian dodatkowy
mgr Aneta Kołbasa - Chrobak klasa fortepianu, akompaniament
mgr Bartłomiej Kozina klasa klarnetu
mgr Katarzyna Kozina przedmioty teoretyczne
mgr Marta Majewska klasa fletu
mgr Dorota Majka przedmioty teoretyczne, akompaniament
dr Miłosz Mączyński klasa gitary
mgr Konrad Mika klasa oboju
mgr Żaneta Ostrowska klasa fortepianu, akompaniament
mgr Renata Pawlik klasa śpiewu solowego
mgr Dorota Pietras klasa skrzypiec
mgr Małgorzata Pintal przedmioty teoretyczne
mgr Karol Pistelok klasa puzonu
mgr Arkadiusz Polewaczyk klasa gitary
mgr Renata Sadowska klasa fortepianu, akompaniament
mgr Elżbieta Stawarska klasa skrzypiec
mgr Jacek Szymik klasa klarnetu
mgr Elwira Zając przedmioty teoretyczne
PRACOWNICY ADMINISTRACJI  
Agnieszka Ficek główny księgowy
mgr Anna Nosal sekretarz szkoły
Janusz Paszek konserwator instrumentów muzycznych
Janusz Mikołajek portier, konserwator
Maria Pyka woźna szkolna
Małgorzata Żak woźna szkolna