telefon 33 823 41 84

ul. Legionów 11

34-100 Wadowice

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Wadowicach

Zmiana strony PSM Wadowice

 

UWAGA!

W związku z rozwojem rządowej platformy usług e-administracji gov.pl. niniejsza strona i BIP zaprzestaje publikacji nowych treści.

Wszelkie aktualne informacje związane z funkcjonowaniem naszej szkoły publikowane będą na nowej stronie na portalu gov.pl. pod adresem:

 

 https://www.gov.pl/web/psmwadowice

 

Dotychczasowa strona internetowa

http://www.psmwadowice.pl

będzie aktywna jako wersja archiwalna.