telefon 33 823 41 84

ul. Legionów 11

34-100 Wadowice

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Wadowicach

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Wadowicach ogłasza nabór uczniów na rok szkolny 2022/2023

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Wadowicach ogłasza nabór uczniów do klas pierwszych. Przesłuchania wstępne do szkoły I stopnia odbędą się 23 maja (poniedziałek).

Rejestracja elektroniczna -TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 19 MAJA. Zapraszamy!

Terminy egzaminów do szkoły II stopnia zostaną ustalone po zakończeniu rejestracji elektronicznej - TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 14 MAJA. Zapraszamy!
 
 
 

 


Zasady rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Papieża Jana Pawła II na rok szkolny 2022/2023

Informacje ogólne

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Wadowicach przyjmuje do  kształcenia muzycznego dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat. Zajęcia odbywają się  od poniedziałku do piątku w godzinach  popołudniowych, a w soboty również od rana. Nauka w szkole trwa 6 lat w cyklu 6-letnim lub 4 lata w cyklu 4 letnim
O przyjęcie do klasy pierwszej cyklu sześcioletniego mogą ubiegać się kandydaci w wieku od 6 do 9 lat.
O przyjęcie do klasy pierwszej cyklu czteroletniego mogą ubiegać się kandydaci w wieku od 10 do 15 lat
W szkole odbywają się lekcje gry na następujących instrumentach:

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH
•    Skrzypce
•    Altówka
•    Wiolonczela
•    Kontrabas
•    Gitara

SEKCJA INSTRUMENTÓW DĘTYCH, PERKUSJI I AKORDEONU
•    Flet
•    Klarnet
•    Obój
•    Fagot
•    Trąbka
•    Eufonium
•    Waltornia
•    Puzon
•    Tuba
•    Perkusja
•    Akordeon

•  Saksofon

SEKCJA INSTRUMENTÓW KLAWISZOWYCH

 

•    Fortepian

 

1.    W związku z sytuacja epidemiczną nie wymagamy na tym etapie rekrutacji innych dokumentów.
2.    Kwalifikacja  kandydatów odbywa się na podstawie badania predyspozycji muzycznych. Badanie predyspozycji odbywa się indywidualnie i jest oceniane przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Szkoły. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne.
3.    Kandydat ma za zadanie wykazać się predyspozycjami w zakresie:
- umiejętności zaśpiewania przygotowanej przez siebie piosenki
- słuchu muzycznego,
- harmonicznego,
- pamięci muzycznej,
- poczucia rytmu.
- warunków manualno-psychofizycznych do nauki gry na wybranym bądź proponowanym instrumencie
- zdolności koncentracji oraz reagowania na polecenia przeprowadzającego badanie predyspozycji muzycznych.
4.    Kandydaci oceniani są przez Komisję wg skali ocen 0 – 30 pkt. O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata w miarę posiadanych przez szkołę miejsc.
5.   W bieżącym roku podczas rekrutacji nie będzie przeprowadzana jego część, czyli TEST GORDONA.

 

 

 Wymagania egzaminacyjne do PSM II st.
Egzamin praktyczny (instrument główny) z przygotowanych utworów:

- dla kandydatów na fortepian - gama, utwór techniczny, utwór polifoniczny, sonatina/sonata, utwór dowolny (program wykonany z pamięci)

- dla kandydatów na skrzypce i wiolonczelę - gama, etiuda, dwie części sonaty lub część koncertu, utwór dowolny

- dla kandydatów na pozostałe instrumenty gama, utwór techniczny, utwór dowolny

- dla kandydatów na wydział wokalny - zaśpiewanie dwóch pieśni lub piosenek, recytacja przygotowanego wiersza

 

Zakres materiału egzaminu wstępnego (teoretycznego) do PSM II st.

 wydział instrumentalny

Kształcenie słuchu i wiedza o muzyce:

- rozpoznawanie, budowanie i śpiewanie interwałów prostych, trójdźwięków (dur i moll w przewrotach, zmn w postaci zasadniczej, zw)

- rozpoznawanie, budowanie, śpiewanie i rozwiązywanie D7 we wszystkich przewrotach - określanie ilości znaków przykluczowych w tonacjach do 5 znaków

- budowanie i śpiewanie gam durowych (naturalnej) i molowych (z odmianami) - budowanie i śpiewanie triady harmonicznej w podanej tonacji

- realizacja podanego przebiegu rytmicznego - czytanie głosem krótkich, 1 - głosowych melodii tonalnych

- powtórzenie głosem zagranego poprzednika i dośpiewanie następnika oraz ogólne wiadomości na podane tematy: - elementy dzieła muzycznego (faktura, harmonia, melodyka, rytmika, dynamika, agogika, artykulacja)

- polskie tańce narodowe (mazur, oberek, kujawiak, krakowiak i polonez) - życie i twórczość polskich kompozytorów: Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki     i Karola Szymanowskiego - podział historii muzyki na epoki, kompozytorzy reprezentujący daną epokę

 wydział wokalny

- egzamin polega na badaniu predyspozycji słuchowych, podobnie jak dla kandydatów do szkoły I stopnia

 

 

 

Rekrutacja