telefon 33 823 41 84

ul. Legionów 11

34-100 Wadowice

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Wadowicach

Zamówienia publiczne

18 listopada 2020
  SIWZ  Przetarg na instrumenty   Zestawienie ofert Ogłoszenie o wyborze ofert
12 grudnia 2015
  Zapytanie ofertowe nr 1/2015 Wadowice, dnia 18.12.2015r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY         W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym z dnia 11.12.2015r. na wykonanie zadania: dostawa instrumentu: Marimba YM 5100A przedmiotowe zadanie
08 września 2015
SIWZ1 SIWZ2 Załącznik Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wzór umowy Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wzór umowy Ogłoszenie