telefon 33 823 41 84

ul. Legionów 11

34-100 Wadowice

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Wadowicach

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 -godz.16.00 - zapraszamy na koncert Orkiestry Symfonicznej PSM I i II stopnia pod dyrekcją Piotra Kiełbińskiego. Po koncercie - rozdanie świadectw (w klasach).

 

 

 

 

 

Koncert końcoworoczny

19 czerwca 2022