telefon 33 823 41 84

ul. Legionów 11

34-100 Wadowice

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Wadowicach

 

Wszyscy rodzice uczniów klas pierwszych I oraz II stopnia są proszeni o zgłoszenie się w trybie pilnym w dniu 1-2 września od godziny 13 do 18 do sekretariatu. W razie braku możliwości pojawienia się osobiście, prosimy o wykonanie telefonu do sekretariatu w dniach 1-2 września, w godzinach od 13 do 18 w celu uzupełnienia brakujących danych, w przeciwnym wypadku uczeń nie zostanie wpisany do Systemu Informacji Oświatowej oraz do dzienników.

 

 

 

Ogłoszenie dla rodziców klas pierwszych I i II st.

31 sierpnia 2021