telefon 33 823 41 84

ul. Legionów 11

34-100 Wadowice

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Wadowicach

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Wadowicach ogłasza nabór uczniów na rok 2021/2022.

Wniosek należy zgłosić poprzez formularz elektroniczny do dnia 21 maja. Po tym terminie zostaną wyznaczone dni przesłuchań wstępnych (PSM I stopnia) oraz egzaminów wstępnych (PSM II stopnia). Każdy kandydat dostanie wyznaczony dzień i dokładną godzinę przesłuchania (egzaminu) celem zachowania maksymalnego reżimu sanitarnego.

Formularz elektroniczny:

Formularz zdalnego złożenia podania o przyjęcie do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

 

Formularz zdalnego złożenia podania o przyjęcie do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia

 

 

 

Rekrutacja

10 marca 2021