telefon 33 823 41 84

ul. Legionów 11

34-100 Wadowice

V Ogólnopolski Festiwal Fagotowy

18 listopada 2020

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Wadowicach

Formularz zgłoszeniowy dla PSM I stopnia

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy dla PSM II stopnia