telefon 33 823 41 84

ul. Legionów 11

34-100 Wadowice

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Wadowicach

Egzamin praktyczny (instrument główny) z przygotowanych utworów:

- dla kandydatów na fortepian - gama, utwór techniczny, utwór polifoniczny, sonatina/sonata, utwór dowolny (program wykonany z pamięci)

- dla kandydatów na skrzypce i wiolonczelę - gama, etiuda, dwie części sonaty lub część koncertu, utwór dowolny

- dla kandydatów na pozostałe instrumenty gama, utwór techniczny, utwór dowolny

- dla kandydatów na wydział wokalny - zaśpiewanie dwóch pieśni lub piosenek, recytacja przygotowanego wiersza

 

Zakres materiału egzaminu wstępnego (teoretycznego) do PSM II st.

 wydział instrumentalny

Kształcenie słuchu i wiedza o muzyce:

- rozpoznawanie, budowanie i śpiewanie interwałów prostych, trójdźwięków (dur i moll w przewrotach, zmn w postaci zasadniczej, zw)

- rozpoznawanie, budowanie, śpiewanie i rozwiązywanie D7 we wszystkich przewrotach - określanie ilości znaków przykluczowych w tonacjach do 5 znaków

- budowanie i śpiewanie gam durowych (naturalnej) i molowych (z odmianami) - budowanie i śpiewanie triady harmonicznej w podanej tonacji

- realizacja podanego przebiegu rytmicznego - czytanie głosem krótkich, 1 - głosowych melodii tonalnych

- powtórzenie głosem zagranego poprzednika i dośpiewanie następnika oraz ogólne wiadomości na podane tematy: - elementy dzieła muzycznego (faktura, harmonia, melodyka, rytmika, dynamika, agogika, artykulacja)

- polskie tańce narodowe (mazur, oberek, kujawiak, krakowiak i polonez) - życie i twórczość polskich kompozytorów: Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki     i Karola Szymanowskiego - podział historii muzyki na epoki, kompozytorzy reprezentujący daną epokę

 wydział wokalny

- egzamin polega na badaniu predyspozycji słuchowych, podobnie jak dla kandydatów do szkoły I stopnia

 

 

 

Zakres materiału na egzaminy wstępne do PSM II st.

09 maja 2022