telefon 33 823 41 84

ul. Legionów 11

34-100 Wadowice

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Wadowicach

SIWZ1

SIWZ2

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wzór umowy

Ogłoszenie

 

Dostawa fortepianu koncertowego

08 września 2015